top of page

Market Research Group

Public·9 members

Akcijski


Potpora zapošljavanju i radnicima ne može biti uspješna bez potpore poduzećima i poduzetnicima. Aktivna industrija ključna je za napredak Europe i otvaranje novih radnih mjesta. U europskoj industriji zaposleno je oko 35 milijuna radnika, a još su milijuni radnih mjesta povezani s njom. Novom industrijskom strategijom[27] i akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo[28], pokrenutima u ožujku 2020., Komisija je postavila temelje za industrijsku politiku kojom se podupiru inovativni i konkurentni industrijski ekosustavi. Naše se ambicije nisu promijenile i moramo ubrzati oporavak. Strategija će se ažurirati kako bi se zadržala konkurentnost i otpornost Europe i kako bi industrija mogla predvoditi zelenu i digitalnu transformaciju.
AkcijskiNaposljetku, poboljšat će se pravodobnost društvenih statistika na temelju nedavno donesene Uredbe o integriranoj europskoj društvenoj statistici[91] i rane procjene siromaštva i nejednakosti. Komisija će i dalje poticati države članice da poboljšaju prikupljanje podataka razvrstanih prema rasnom ili etničkom podrijetlu u skladu s akcijskim planom EU-a za antirasizam. U suradnji s drugim institucijama EU-a Komisija će nastaviti poboljšavati i razvijati pouzdane i međunarodno usporedive pokazatelje za mjerenje i praćenje dobrobiti ljudi u Uniji, uzimajući u obzir kontekst pojedine zemlje i rad drugih relevantnih međunarodnih aktera.


U strogom računovodstvenom smislu, akcijski kapital predstavlja nominalnu vrednost izdatih akcija (tj, zbir njihovih nominalnih vrednosti, kao što je i naznačeno na sertifikatima akcija). Ako je cena raspodele akcija veća od njihove nominalne vednosti, kao npr. u pitanju prava, za deonice je rečeno da se prodaju po premiji(drugačije nazvano i dobit po akciji/dividenda, dodatni uplaćeni kapital ili uplaćeni kapital veći od nominalne vrednosti). Uglavnom, akcijski kapital je ukupan iznos pomenutog nominalnog akcijskog kapitala i dodatnog uplaćenog kapitala. Nasuprot tome, kada su akcije izdate za manje od nominalne vrednosti, za njih se kaže da su izdate sa popustom ili da su delimično plaćene.


Ponekad se akcije daju u zamenu za bezgotovinsko plaćanje, najčešće kada kompanija A stekne kompaniju B za akcije. Ovde se akcijski kapital povećava na nominalnu vrednost novih akcija, a rezerva za ovo spajanje se povećava na bilans cene kompanije B.


Številne naloge, določene v akcijskem načrtu, so že izpolnjene, preostale naloge morajo biti izpolnjene do roka, določenega v samem načrtu. Zavezanci za izvajanje ukrepov morajo Komisiji vsako leto do konca meseca februarja poslati poročilo o izvajanju ukrepov. Na podlagi poročil Komisija ugotavlja, kateri ukrepi so izvedeni in katere je še potrebno izvesti, in na podlagi teh podatkov spremeni oziroma dopolni akcijski načrt. Pri spreminjanju pa seveda upošteva tudi podatke o tveganjih, ki jih zazna skozi svoje aktivnosti.


Akcijski načrt je bil kot izvedbeni dokument resolucije sprejet že leta 2005 in nazadnje spremenjen oziroma dopolnjen avgusta 2009, zato ga je potrebno ustrezno prilagoditi trenutnemu stanju. Komisija je v prvi fazi, v začetku leta 2016, pregledala obstoječi akcijski načrt ter iz njega črtala vse tiste ukrepe in aktivnosti, za katere iz zakonodajne in institucionalne ureditve izhaja, da so že ustrezno realizirani.


S tem akcijskim načrtom bo ECB v skladu s svojimi obveznostmi, kot so določene v Pogodbah EU, povečala svoj prispevek k boju proti podnebnim spremembam. Akcijski načrt zajema ukrepe, s katerimi se krepijo in razširjajo tekoče pobude, s katerimi želi Eurosistem v večji meri upoštevati problematiko podnebnih sprememb in izvesti priprave, ki so potrebne za spremembe v izvajanju denarne politike. Ukrepi bodo zasnovani tako, da bodo skladni s ciljem ohranjanja cenovne stabilnosti, in bi morali upoštevati posledice podnebnih sprememb za učinkovito razporejanje sredstev. Dejavnosti v ECB bo v tesnem sodelovanju z Eurosistemom usklajeval nedavno vzpostavljeni center ECB za podnebne spremembe. Te dejavnosti se bodo osredotočale na naslednja področja:


Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) predstavlja sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti za određeno trogodišnje razdoblje, a ujedno sadrži i izvješće s detaljnim prikazom aktivnosti provedenih u prethodnom trogodišnjem razdoblju. U izvješću se nalazi i prikaz ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u prethodnom nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost Republike Hrvatske. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti izrađuje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost, koje se djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.


Od 2008. godine do 2014. godine izrađena su tri Nacionalna plana energetske učinkovitosti. U 2016. godini Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost izradit će četvrti Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti koji će vrijediti za razdoblje od 2017. do 2020. godine.


Rani američki akcijski filmovi su se fokusirali na politički neopredijeljene policajce, kao u Bullitu (1968.), Francuskoj vezi (1971.) i Prljavom Harryju (1971.). To su bili prvi filmovi koji su predstavili automobilske potjere kao akcijske dijelove. Najistaknutiji akcijski glumci u tom razdoblju bili su Clint Eastwood (Prljavi Harry, 1971., Magnum Force, 1973., The Enforcer, 1976.), Steve McQueen (Pakleni toranj, 1974.), Charles Bronson (The Mechanic, 1972., Death Wish, 1974.) i Bruce Lee (Enter the Dragon, 1973.).[1]


No, akcijski filmovi nisu postali dominantni u Hollywoodu sve do 80-ih i 90-ih, kad su ih popularizirali glumci kao što su Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis i Sylvester Stallone, čiji se film Rambo iz 1982. smatra početkom modernog akcijskog filma. Film iz 1988., Umri muški, bio je posebno utjecajan na razvoj žanra u sljedećem desetljeću. U filmu, Bruce Willis glumi njujorškog detektiva koji nehotično postaje upleten u teroristički prepad na uredsku zgradu u Los Angelesu. Film je postavio obrazac za gomilu imitatora, kao što su filmovi Stevena Seagala (Pod opsadom, 1992. i Pod opsadom 2, 1995.) ili Harrisona Forda (Air Force One, 1997.), koji su koristili istu formulu u drugom okruženju.


Akcijski filmovi teže tome da budu skupi, zahtijevajući velike budžete za specijalne efekte i kaskaderske scene. Kao takvi, smatraju se uglavnom holivudskim žanrom, iako postoji priličan broj akcijskih filmova iz Hong Konga koji su u prvom redu moderne varijacije borilačkih filmova. Zbog tih korijena, hongkonški akcijski filmovi se obično usredotočuju na akrobatske vještine protagonista, dok američki akcijski filmovi uglavnom uključuju velike eksplozije i modernu tehnologiju.


Današnji trendovi u zapadnim filmovima obuhvaćaju razvoj prema usavršenijim borilačkim scenama. Ovaj trend pojavio se pod utjecajem uspjeha akcijske kinematografije Hong Konga, i u Aziji i na zapadu. Elementi azijskih borilačkih vještina, kao što je kung fu, mogu se pronaći u brojnim ne-azijskim akcijskim filmovima. Danas se mogu razlikovati filmovi koji teže fizičkoj, žustroj borbi kao u filmu The Matrix, i oni koji teže nešto uobičajenijim konvencijama akcijskog filma, kao što su eksplozije i mnogo oružja, kao što je Nemoguća misija 3, iako mnogi akcijski filmovi obuhvaćaju i jedne i druge elemente.


Tijekom Summita, predstavnici nacionalnih startup organizacija povjerenicu Gabriel upoznali su sa procjenom trenutnih startup i scaleup okruženja diljem Europe. Također, prezentirali su i akcijski plan koji uključuje niz preporuka kroz ključna područja kao što su edukacija, talent, raznolikost (diversity), porezne olakšice, dioničke opcije (stock options) i javna nabava. Cilj grupe je bio prenijeti Europskoj komisiji kako može dalje podržati i promovirati europski startup ekosustav te povećati broj radnih mjesta, inovacije i izvoz u narednom desetljeću.


Odkar je Turčija lanskega novembra z Evropsko unijo sklenila kontroverzen akcijski načrt, je najdaljša kandidatka za članstvo v EU odprla že eno novo pogajalsko poglavje. Trenutno jih ima Turčija odprtih 15. Turška pogajanja za članstvo so zastala leta 2006, zgolj leto dni po njihovem začetku. Razlog za blokado osmih poglavij je bila odločitev Sveta EU, da se pogajanja s Turčijo glede osmih poglavij ne bodo nadaljevala, dokler Turčija ne bo svojih letališč in pristanišč odprla tudi za promet z grškega Cipra. Odprtje še petih drugih poglavij enostransko blokira Ciper.


Velika motivacija za Turke, da Evropski uniji z zmanjšanjem begunskega toka ugodijo, kolikor je le mogoče, je tudi v pričakovani vizumski liberalizaciji za turške državljane. Kot posledica državnega udara so bili vizumi za Turke uvedeni pred 36 leti. Resnično si jih ne zaslužimo, poudarja Bozkir. Cilj Turčije je, da EU v skladu z akcijskim načrtom vizume za turške državljane odpravi že oktobra letos. Da je to dejansko izvedljivo, viri v evropski komisiji sicer močno dvomijo. Ob vestnem izvajanju akcijskega načrta bi Turčija morala ob izpolnitvi desetih drugih kriterijev do takrat uvesti tudi biometrične potne liste. A viri pri evropski komisiji dvomijo, da bo Turkom ta ambiciozni časovni načrt uspelo izvesti. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page